Art terapija Radionica

Intuitivno slikanje

Intuitivnim slikanjem ostavljamo otisak svoje unutrašnjosti. Trag onoga nesvesnog u nama što se putem kognitivnih funkcija i verbalizacije ne može iskazati.

Zato je važno imati svoj kanal komunikacije sa sobom i sa svetom. Putem aktivne imaginacije, svako se poziva da ostavi svoj otisak. Osim što stvara magiju posle beline platna, deluje meditativno, omogućava bistrinu uma i smanjuje preveliko analiziranje i mozganje, samim tim otvara prostor da čujemo svoju intuiciju, želje, potrebe, ali i sagledamo svoja ograničenja, beskorisna uverenja i sve ono čega nismo svesni. U sagledavanju sebe može se ići dovoljno daleko, koliko je osoba željna da spozna.

Uskoro nove radionice intuitivnog slikanja na svili 🌷🎨. Program koji osmišljavam je poligon za iskazivanje naših niti duše 🙂

Podelite

Recommended Articles