Tragovi na svili

TRAGOVI NA SVILI 💫🎨 je autorska platforma za umetnički izraz koji je nastao pre nešto manje od jedne decenije. Potreba za stvaralaštvom, želja, impulsi, nagoni i unutrašnji vetrovi su oduvek …